Mở cửa :  7h00 - 20h00
0976 908 138

ĐIỆN TRỞ CÔNG SUẤT 50W