Mở cửa :  7h00 - 20h00
0976 908 138

IC KHÁC

Hiển thị 1 – 60 của 318 sản phẩm
Mới
Mới
Mới
Mới

KIA7915

15,000

Mới
Mới

M51977 DIP16

15,000

Mới

LNK626PG DIP

14,000

Mới SALE

ASM1117 5V SOT223

1,500

1,000

Mới SALE

ASM1117 3.3V SOT223

1,500

1,000

Mới SALE

ASM1117 1.5V SOT223

1,500

1,000

Mới
Mới
Mới

MC14024BCP

14,000

Mới

AD8606ARZ

49,000

Mới

AD9834BRUZ

150,000

Mới

DS90C383

160,000

Mới

P2310A

12,000

Mới
Mới

TPS7A4901DGNR

48,000

Mới
Mới

MJD45H11T4G

15,000

Mới
Mới

KHB7D0N80F

25,000

Mới
Mới

HD46821

126,000

Mới

LM2575-5V 1A

5,900

Mới
Mới
Mới
Mới
Mới

LM2576-5V 3A

5,900

Mới
Mới

RA8835P4N

237

Mới
Mới
Mới

PR4538DW

9,000

Mới

ADM3202ARUZ

50,000

Mới

JRC2068

15,000

Mới

MB3771

56,000

Mới

SN75158

24,000

Mới

95040WP

15,000

Hiển thị 1 – 60 của 318 sản phẩm