Mở cửa :  7h00 - 20h00
0976 908 138

OPAMP - MEMORY - TIMER

Hiển thị 1 – 60 của 102 sản phẩm
Mới
Mới

DK112 DIP-8

9,000

Mới

DK1203 DIP-8

9,000

Mới
Mới
Mới

TNY285PG

22,000

Mới
Mới

MIP291 DIP-7

15,000

Mới

MC34063 SMD

5,500

Mới

SN75372 DIP-8

39,000

Mới

TLP548

20,000

Mới

PS2701-1-A

15,000

Mới
Mới

M81019FP

Hết hàng

Mới

316BCG 316BDG SOP-8

Hết hàng

Mới
Mới

MOC3041 DIP-8

12,000

Mới
Mới
Mới
Mới
Mới
Mới

LM319N DIP-14

19,000

Mới
Mới

LM2904 SOP-8

7,000

Mới

PN8015 DIP-7

22,000

Mới

PN8015 SOP-7

22,000

Mới
Mới
Mới
Mới

UA741 SOP-8

6,000

Mới

LM393 SOP-8

4,000

Mới
Mới

LM358 SOP-8

1,900

Mới

LM339 SOP-14

4,000

Hiển thị 1 – 60 của 102 sản phẩm