Mở cửa :  7h00 - 20h00
0976 908 138

OPTO CÁCH LY

Mới

MOC3021 DIP6

4,500

Mới

MCP4922T

59,000

Mới

TLP131

10,000

Mới

MOC3020

4,500

Mới

MOC3062

7,000

Mới

MOC3052

8,000

Mới

TNY266PN

11,000

Mới

PC900V

10,000

Mới

PC921

9,500

Mới

TLP751

31,000

Mới

TLP732 DIP-6

28,000

Mới

TLP572

31,000

Mới

TLP521-4

12,000

Mới

SFH601-2

39,000

Mới

PC929

29,000

Mới

PC923

32,000

Mới

PC922

10,000

Mới

PC847

8,000

Mới
Mới

TLP521-2

6,000

Mới

TLP250

21,000

Mới

TLP181

5,000

Mới

PC814

7,500

Mới

PC521

3,000

Mới

PC357

7,000

Mới

OP37

48,000

Mới

MCT9001

14,000

Mới

A3020

15,000

Mới

6N139

7,000

Mới

6N137 ĐEN

6,000

Mới

6N135

14,000

Mới

4N29

10,000

Mới

TLP552

15,000

Mới

TLP2601 DIP-8

16,000

Mới

TLP120

9,000