Mở cửa :  7h00 - 20h00
0976 908 138

VI ĐIỂU KHIỂN

Hiển thị 1 – 60 của 88 sản phẩm
Mới

ATMEGA328P

85,000

Mới
Mới
Mới
Mới
Mới
Mới
Mới
Mới
Mới
Mới
Mới

STM32F103C8T6

40,000

Mới

STM32F103RCT6

59,000

Mới

PIC 16F86

59,000

Mới

PIC 18F4620 SMD

110,000

Mới

PIC 18F4620

189,000

Mới

HD63B03

300,000

Mới

ATMEGA2560 SMD

150,000

Mới

ATMEGA2560

150,000

Mới

ATTINY85

49,000

Mới

ATTINY13 SMD

25,000

Mới

ATTINY13

25,000

Mới

AT 89S52 SMD

13,000

Mới

AT 89S52

13,000

Mới

AT89C55 SMD

65,000

Mới

AT89C55

65,000

Mới

AT89C52 SMD

16,000

Mới

AT89C52

16,000

Mới
Mới

AT 89C2051

13,000

Mới

PIC 18F45K22 SMD

Hết hàng

Mới

PIC 18F45K22

98,000

Mới
Mới

PIC 18F45K20

97,000

Mới

PIC 18F4580 SMD

120,000

Mới

PIC 18F4580

120,000

Mới

PIC 18F4550 SMD

125,000

Mới

PIC 18F4550

160,000

Mới
Mới

PIC18F4431

150,000

Mới
Mới

PIC18F2550

98,000

Mới
Mới

PIC16F887

59,000

Mới
Mới

PIC16F886

115,000

Mới
Hiển thị 1 – 60 của 88 sản phẩm