Mở cửa :  7h00 - 20h00
0976 908 138

DRIVER - INTERFACE

Mới
Mới
Mới

RZ7886 DIP-8

15,000

Mới

MCP4921 SOP-8

79,000

Mới

DK125 DIP-8

9,000

Mới

2MBI450VH-120-50

1,890,000

Mới
Mới
Mới
Mới

L4981A DIP-20

15,000

Mới
Mới
Mới
Mới

QW3859 DIP-8

12,000

Mới

QW3858 DIP-8

12,000

Mới

IR2111 DIP-8

25,000

Mới
Mới
Mới

SM1251 SOP-8

29,000

Mới
Mới

PN8026R DIP-7

12,000

Mới

TOP223YN

15,000

Mới

SG3524 DIP16

7,000

Mới

FSFR2100XSL

35,000

Mới

TOP258PN

19,000

Mới

TOP256YN

59,000

Mới

L9110H DIP-8

12,000

Mới

L9110S SOP-8

6,000

Mới
Mới

IR2117

25,000

Mới

ICM7228

22,000